Słoneczne Wakacje 2014

Zobacz także:

W roku 2014 zorganizowaliśmy bezpłatne kolonie:

Ponadto dofinansowaliśmy turnusy wakacyjne:

  • w Licheniu - organizowany przez Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża dla 30 dzieci
  • w Rewalu - organizowany przez Ośrodek Wspierania Rodziny w Sikorkach dla 40 dzieci

 

 

We wszystkich parafiach Archidiecezji w dniu 22 czerwca 2014 odbyła się przykościelna zbiórka do puszek na rzecz kolonii Caritas, w ramach której zebraliśmy 109.575,13 zł.

Ponadto otrzymaliśmy dofinansowania na łączną kwotę 328.180,23 od następujących podmiotów:

Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Projekt Caritas Polska "Dzieciństwo to miejsce, gdzie mieszka się przez całe życie - turnusy edukacyjno-wypoczynkowe Caritas dla dzieci polonijnych i polskich (61/2014/CP) - 53010 zł

Wojewody Zachodniopomorskiego:
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w 2014 roku (141/D/2014) - 135000 zł

Gminy-Miasto Szczecin:
Organizacja wypoczynku wyjazdowego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci rodzin objętych wsparciem MOPR w Szczecinie (WSS/II/29/2014) - 66783 zł

Gminy-Miasto Stargard Szczeciński:
Organizacja obozów socjoterapeutycznych w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy (SP.5-07/2014) - 54000 zł

Gminy Nowogard:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i nisko uposażonych Kolonie CARITAS 2014 (WRLFKiS 19/2014) - 8500 zł

Ośrodka Pomocy Spłecznej w Policach - 6.550 zł

Caritas Polska:
Wakacje dla dzieci w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas (128/2014/CP/) - 4337,23 zł

Zainstaluj aplikację Caritas