Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Schronisko dla Mężczyzn

Zobacz także:

 

73-110 Stargard, ul. Krasińskiego 10, tel./fax. 915776596

 

     Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przeznaczone jest dla bezdomnych, którzy z różnych przyczyn stracili dach nad głową i są w trudnej sytuacji socjalno – bytowej. Oprócz zagwarantowanego noclegu, bezdomnym wydawane są codziennie trzy posiłki, w tym jeden gorący. Placówka dysponuje 45 miejscami noclegowymi. W okresie jesienno – zimowym może interwencyjnie zwiększyć liczbę łóżek o dodatkowych 10. Do ośrodka trafiają wyłącznie osoby trzeźwe (nie przyjmuje się osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających), a ponadto zdolne do samoobsługi, z którymi można nawiązać logiczny kontakt i poruszające się o własnych siłach. Każda nowo przyjęta osoba otrzymuje czystą pościel, ręczniki, a w razie potrzeby odzież, leki oraz środki czystości. W schronisku stworzono odpowiednie warunki do dbania o higienę osobistą (ciepła woda, dostęp do pralki, suszarki itp). Pracownicy schroniska pomagają mieszkańcom w uregulowaniu sytuacji społeczno-prawnej w postaci ubezpieczenia zdrowotnego, wyrabiania dokumentów tożsamości, nabycia prawa do renty lub emerytury.

     Od blisko roku w ramach realizowanego w placówce programu Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy psychoterapeuty i terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego, pielęgniarki oraz prawnika. Mężczyźni uczestniczą w warsztatach komputerowych, zajęciach w ramach grupy socjalizacyjnej oraz wyjazdach integracyjnych. Z wybranymi mieszkańcami realizuje się Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. W sumie IPWzB zostało objętych 10 mężczyzn. W efekcie 3 mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn, wytypowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego opuści schronisko i zamieszka w mieszkaniu wspieranym, które na potrzeby projektu zostało wygospodarowane z zasobów Miasta.

    Schronisko dysponuje ponadto specjalnie stworzoną salą dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, świetlicą, pokojem komputerowym z dostępem do Internetu, warsztatem oraz kuchnią podręczną. To efekt zakończonego w połowie 2012 roku kapitalnego remontu schroniska, który znacznie podniósł standard placówki pod względem socjalno – bytowym, sanitarnym, bezpieczeństwa, a także pracy z osobami bezdomnymi.

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl