Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Gminny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Schronisko dla Kobiet

Zobacz także:

73-110 Stargard, ul. Krasińskiego 19, tel. 915780843

 

    Do Schroniska dla kobiet i Gminnego Ośrodka Wsparcia w Stargardzie przy ul. Krasińskiego 19 przyjmowane są całodobowo we wszystkie dni w roku osoby, które często są wycieńczone fizycznie i psychicznie. Kobiety i dzieci doświadczające przemocy, zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej, dowożone przez policję lub Straż Miejską podczas interwencji. Schroniska udzielają noclegu kobietom i ich dzieciom, zdrowym psychicznie, zdolnym do samoobsługi, w większości bez stałego miejsca zamieszkania, pracującym, otrzymującym świadczenia emerytalno - rentowe, zasiłki z MOPS lub pozbawionym jakiegokolwiek źródła dochodu. Są to często osoby, które swoje mieszkania musiały opuścić nagle, w godzinach nocnych, chroniące się przed przemocą. Zazwyczaj nie mogące zabrać ze sobą podstawowych rzeczy.
     Do Schronisk trafiają również kobiety długotrwale bezdomne z wieloletnim uzależnieniem od alkoholu, które podjęły decyzję o zaprzestaniu picia. Często są to osoby nie posiadające dokumentów oraz zaniedbane pod względem fizycznym. W maju 2012 roku Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie rozpoczęło projekt wdrażający standardy usług w zakresie bezdomności w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie usług pomocy i integracji społecznej". W projekcie brało udział 18 kobiet – mieszkanek GOW. 6 osób zostało objętych Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności. W oparciu o diagnozę, którą przeprowadzał pracownik socjalny zatrudniony w CSC tworzono indywidualne plany pomocy we współpracy z mieszkankami. Były to plany dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych osób. Poprzez konsultację z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, terapeutą uzależnień, psychoterapeutą, prawnikiem mieszkanki mogły podjąć działania prowadzące do rozwiązania indywidualnych problemów, a tym samym do usamodzielnienia.

     W budynku Schroniska dla bezdomnych kobiet przy ulicy Krasińskiego 19 prowadzony jest ponadto Magazyn odzieży używanej. To specjalnie przystosowane do tego miejsce, w którym gromadzi się i segreguje odzież używaną, dostarczoną dobrowolnie przez mieszkańców miasta lub różnego rodzaju instytucje. Do pracy nad utrzymaniem porządku w magazynie zaangażowano mieszkanki schroniska dla kobiet. Pomieszczenie otwarte jest dwa razy w tygodniu o stałych godzinach, w czasie których odzież wydawana jest najbardziej potrzebującym osobom z terenu miasta, a także bezdomnym mieszkańcom schronisk.

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl