Senior- Uczeń i Mentor

Zobacz także:

W tym roku nasze placówki Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu biorą udział w projekcie Senior Caritas organizowanym przez Caritas Polska. W ramach projektu nasi seniorzy od marca do grudnia tego roku mają okazję uczestniczyć w różnych działaniach. Udział w projekcie „Senior – Uczeń i Mentor” oparty jest w głównej mierze na czerpaniu obopólnych korzyści przez seniorów oraz zaproszone do współpracy dzieci i młodzież, na wzajemnej nauce, zabawie i przygodzie. Wszyscy uczestnicy mają okazję aktywnie spędzać czas, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, wykorzystać własny potencjał twórczy, rozwijać swoją kreatywność, uczyć się odpowiedzialności za drugą osobę. Seniorzy w roli uczniów, zdobywają wiedzę teoretyczną na wykładach i podczas warsztatów, ale także uczą się między innymi empatii, zdobywają umiejętności wspierania dzieci niepełnosprawnych, zaś w roli mentorów mają okazję dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym podczas spotkań i warsztatów międzypokoleniowych.
W każdym miesiącu seniorzy spotykają się na Mszy Św. w Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha, a co trzeci miesiąc biorą udział w spotkaniach duszpasterskich z ks. Wikariuszem Rafałem Szutra. Pozostałe działania odbywają się systematycznie pod opieką koordynatora Katarzyny Rycombel i wolontariuszy.

Zainstaluj aplikację Caritas