Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

O programie POPŻ 2017

Zobacz także:

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODPROGRAM 2017
Kolejny etap realizacji Programu POPŻ będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszącw w okresie od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r. Dystrybucja produktów żywnościowych rozpocznie się od października 2017. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej celem pobrania skierowania nr 5, na podstawie którego otrzymają żywność.

W ramach Podprogramu 2017 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jako Organizacja Partnerska o zasięgu Regionalnym (OPR) rozprowadzi żywność wśród 10.500 mieszkańców archidecezji przy wspópracy 29 organizacji parterskich lokalnych - parafii i ośrodków pomocy społecznej oraz centrów socjalnych Caritas.

CEL PROGRAMU
Celem POPŻ jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w szkoleniach w ramach działań towarzyszących w okresie od  sierpnia 2017 do czerwca 2018.
Cele szczegółowe programu:
a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej o zasięgu Ogólnopolskim (OPO - Caritas Polska) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

PACZKA ŻYWNOŚCIOWA
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  w formie paczek żywnościowych.
Paczka żywnościowa  to zestaw  składający się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo . Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
1.    groszek z marchewką 4 kg,
2.    fasola biała 4 kg,
3.    koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
4.    buraczki wiórki 1,05 kg,
5.    powidła śliwkowe 1,5 kg,
6.    makaron jajeczny 4,5 kg,      
7.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
8.    ryż biały 4 kg,
9.    kasza gryczana 2 kg,
10.    herbatniki maślane 0,6 kg,
11.    mleko UHT 7 l,
12.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
13.    gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
14.    szynka drobiowa 3 kg,
15.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
16.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,
17.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,
18.    cukier biały 4 kg,
19.    olej rzepakowy 4 l;  
od m-ca marca  będą dodatkowo: kabanosy i miód czyli ogółem przekazanych zostanie 21 produktów.

Propozycja składu zestawu rocznego w Podprogramie 2017 
         
Lp. Artykuły spożywcze Wielkość opakowania jednostkowego w kg/l Liczba opakowań w zestawie rocznym/ osobę Waga produktów w zestawie przy założeniu, że  1 kg =1l
1 Groszek z marchewką  0,40 10 4,00
2 Fasola biała  0,40 10 4,00
3 Koncentrat pomidorowy 0,16 11 1,76
4 Buraczki wiórki 0,35 3 1,05
5 Powidła śliwkowe  0,30 5 1,50
Artykuły warzywne i owocowe ogółem 12,31
6 Makaron jajeczny 0,50 9 4,50
7 Makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50 1 0,50
8 Ryż biały 1,00 4 4,00
9 Kasza gryczana 0,50 4 2,00
10 Herbatniki 0,20 3 0,60
Artykuły skrobiowe ogółem 11,60
11 Mleko UHT 1,00 7 7,00
12 Ser podpuszczkowy dojrzewający 0,40 6 2,40
Artykuły mleczne ogółem 9,40
13 Gulasz wieprzowy z warzywami 0,85 2 1,70
14 Szynka drobiowa 0,30 10 3,00
15 Szynka wieprzowa mielona 0,30 7 2,10
16 Pasztet wieprzowy 0,16 4 0,64
17 Filet z makreli w oleju 0,17 10 1,70
Artykuły mięsne ogółem 9,14
18 Cukier biały 1,00 4 4,00
Cukier ogółem 4,00
19 Olej rzepakowy 1,00 4 4,00
Tłuszcze ogółem 4,00
Łącznie 114 50,45


Bieżące informacje dotyczące terminów wydań będą zamieszczane na stronie internetowej OPL, w gablotach informacyjnych OPL (parafii i OPS) oraz ogłaszane na ambonie w czasie Mszy Świętej.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

SPOSÓB KWALIFIKACJI
•    OPS w porozumieniu z OPL,  będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
•    OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
•    OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS to:
•    warsztaty kulinarne;
•    warsztaty edukacji ekonomicznej;
•    warsztaty dietetyczne;
•    warsztaty o nie marnowaniu żywności.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą z nimi współgrać.

Działąnia towarzyszące zrealizowane w POPŻ Podprogram 2016


W przypadku  pytań, informacji udziela koordynator z ramienia Caritas Archidiecezji
Bożena Jeziorska, tel. 91 4874905 w.103, kom. 500056160, e-mail: bjeziorska@caritas.pl

 

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl