Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2016

Zobacz także:

Wojewoda Zachodniopomorski 

 1. Program Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2016 rok - działania na rzecz osób bezdomnych (282/S1/2016)


Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski 

 1. Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez wdrożenie w regionie Regionalnej Akademii Rodziny - Lokalne Ośrodki Akademii w dwóch powiatach” (ROPS 8/2016)
 2. Prowadzenie "Kawiarenki dla Rodziców" (ROPS 14/2016)
 3. Program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - "Organizacja i prowadzenie terapeutycznej Grupy Wstępnej oraz wykładów i zajęć edukacyjnych dla ludzi bezdomnych, pijących ryzykownie, szkodliwie i uzależnionych od alkoholu" (WWS/22/16)

Gmina Miasto Szczecin 

 1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/5/2016)
 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/10/2014 aneks na 2016 r.)
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS/II/11/2015 aneks na 2016 r.)
 4. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (WOś/II/PS/06/16)
 5. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/14/2014 aneks na 2016 r.)
 6. Prowadzenie prac społecznie użytecznych (12/2016)
 7. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie (WSS/II/36/2016)
 8. Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej (WSS/II/35/16)
 9. Utworzenie i prowadzenie nowych placówek wsparcia dziennego (WSS/II/43/2016)
 10. Spotkania wspólnotowe dla trzeźwiejących alkoholików , ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie, ich rodzin i dzieci odbywające się w Rokitnie k/ Gorzowa Wielkopolskiego (WSS-IV.14.2016/JU)


Gmina Miasto Stargard Szczeciński

 1. Organizacja obozów socjoterapeutycznych w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy (SP.5-07/2014 aneks na 2016 r.)
 2. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.5-02/2016)
 3. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (T/U/3)
 4. Prowadzenie akcji Tornister Pełen Uśmiechów dla dzieci ze Stargardu (SP.3/7/2016)

Powiat Stargardzki

 1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (2151/3/2016)

Gmina Miasto Świnoujście 

 1. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu (WZP/34/2016)
 2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej - świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11 (WZP/39/2016)
 3. Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu na prawobrzeżu Świnoujścia, przy ul. Sosnowej 5a (WZP/36/2016)
 4. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11 (WZP/35/2016)

Gmina Nowogard

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i nisko uposażonych - Kolonie CARITAS 2016 (WRLFKiS 7/2016)
 2. Prowadzenie zajęć świetlicowych w Błotnie (WRLFKiS 9/2016)
 3. Festyn Rodzinny „Od Seniora do Juniora” (WRLFKiS 8/2016)

Gmina Dębno

 1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci (MGKPiRPA.524.1.2016)

Gmina Goleniów

 1. Prowadzenie 2 świetlic dla seniorów (1/2016)

 

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl