Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Kompetentni Rodzice - Przecław

Zobacz także:

W ramach programu Regionalna Akademia Rodziny w Powiecie Polickim
zapraszamy

Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym

na zajęcia warsztatowe:
„Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice”

Terminy zajęć:
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy
w godz.: 17.00-20.00 przez 6 tygodni począwszy od: 03.10.2016 r.
Miejsce zajęć:
Świetlica w Przecławiu (czerwony budynek z cegły przy skateparku)
Osoba prowadząca zajęcia:
Agnieszka Strzelec - Psychoterapeutka, trenerka psychoedukacji, socjoterapeutka, pedagog, socjolog
Zajęcia są nieodpłatne
(w pełni sfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kameńskiej)
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 30.09.2016 r. pod nr telefonu: 696-469-969 oraz 607-790-637 (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)


Podczas zajęć Rodzice uzyskają odpowiedź na pytania:

 •    Jak prawidłowo wychowywać dzieci?
•    Jak dyscyplinować dzieci?
•    Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
•    Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
•    Jak być konsekwentnym rodzicem?
•    Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?
•    Jak usamodzielniać dzieci?
•    Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?
•    Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią?
•    Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci?
•    Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?
•    Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl