Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2015

Zobacz także:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 1. Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 - edycja 2015 - OPIEKA - program poprawy jakości życia osób starszych (7087/2015/ASOS)

Wojewoda Zachodniopomorski

 1. Program Współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok - działania na rzecz osób bezdomnych (250/S1/2015)


Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski

 1. Realizacja programu "Wybieram zdrowie" (WSS/15/15)
 2. I Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Bezdomnych w Szachach o Puchar J.E. Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi (WEiS/II/PWa/D/19/15)
 3. Prowadzenie "Regionalnej Akademii Rodziny" (ROPS 26/2015)
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby (ROPS 152/2015)

Gmina Miasto Szczecin

 1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/3/2015)
 2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/10/2014)
 3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego (WSS/II/11/2015 i WSS/II/57/15)
 4. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (WOś/V/PS/08/15)
 5. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/14/2014)
 6. Prowadzenie prac społecznie użytecznych
 7. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego w Szczecinie (WSS/II/40/2015)
 8. Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej (WOś/V/PS/30/15)
 9. "Obóz zdobywców biegunów" (WOś/V/PS/31/15)
 10. Spotkania wspólnotowe dla trzeźwiejących alkoholików , ludzi pijących szkodliwie i ryzykownie, ich rodzin i dzieci odbywające się w Rokitnie k/ Gorzowa Wielkopolskiego (WSS-IV.60.2015)


Gmina Miasto Stargard Szczeciński

 1. Organizacja obozów socjoterapeutycznych w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy (SP.5-07/2014)
 2. Prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia (SP.5-01/2013)
 3. Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności (SP.3/1/2014)

Gmina Miasto Świnoujście

 1. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (WZP/19/2013)
 2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej - świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (WZP/27/2013)
 3. Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu na prawobrzeżu Świnoujścia, przy ul. Sosnowej 5a,w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 r. (WZP/38/2014)
 4. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11, w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2016 r. (WZP/59/2014)

Gmina Nowogard

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i nisko uposażonych - Kolonie CARITAS 2015 (WRLFKiS 13/2015)
 2. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - Nie jesteś sam (WRLFKiS 12/2015)
 3. Zajęcia rytmiczno-taneczne "Od rytmiki do tańca" (WRLFKiS 7/2015)
 4. Festyn Rodzinny „Od Seniora do Juniora” (WRLFKiS 19/2015)

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl