Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Projekty realizowane z udziałem środków publicznych w roku 2014

Zobacz także:

Wojewoda Zachodniopomorski
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin (2/S1/2014)
2. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego w 2014 roku (141/D/2014)

Województwo Zachodniopomorskie - Urząd Marszałkowski
1. II Forum Kół Wolontariatu „Razem możemy więcej” (WEiS/I/MS/D/11/14)
2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby (ROPS-81/2014)
3. Wyjazd grupy młodzieży szkolnej i akademickiej do Krakowa (44/WWT/2014)
4. Eko Mikołajki 2014 (ROPS 105/2014)

Powiat Stargardzki

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (PCPRDYSP/U/5/2014)

Gmina Miasto Szczecin
1. Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy (WSS/II/6/2014)
2. Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych (WSS/II/10/2014)
3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (WSS/II/8/13)
4. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku (WOŚ/I/PS/02/14)
5. Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli (WSS/II/14/2014)
6. Organizacja wypoczynku wyjazdowego z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci rodzin objętych wsparciem MOPR w Szczecinie (WSS/II/29/2014)
7. Spotkania wspólnotowe dla trzeźwiejących alkoholików, ludzi pijących szkodliwie ryzykownie, ich rodzin i dzieci, odbywające się w Rokitnie k/Gorzowa Wielkopolskiego w okresie pd 12.09.2014 do 14.09.2014 (WSS-IV.18.2014.KT)
8. Ogólnopolska Pielgrzymka ludzi bezdomnych i biednych ze Szczecina na Jasną Górę i do Lichenia w okresie od 05.11.2014 roku do 12.11.2014 roku (WSS-IV.34.2014.KT)
9. Prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Arka Noego”
10. Prowadzenie prac społecznie użytecznych
11. Refundacja posiłków dla dzieci w świetlicach

Gmina Miasto Stargard Szczeciński

1. Organizacja obozów socjoterapeutycznych w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy (SP.5-07/2014)
2. Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności (SP.3/1/2014)
3. Organizacja dla osób dorosłych, w tym w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym lub problemem przemocy, obozów terapeutycznych oraz prowadzenie grupy wsparcia po ich zakończeniu (SP.6-11/2014)
4. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie (SP.5-04/2014)
5. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Stargardzie Szczecińskim (SP.5-01/2014)

Gmina Miasto Świnoujście

1. Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (WZP/19/2013)
2. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej - świetlicy środowiskowej w Świnoujściu, przy ul. Hołdu Pruskiego 11, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (WZP/27/2013)
3. Integracja sąsiedzka (WZP/87/2013)
4. Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu na prawobrzeżu Świnoujścia, przy ul. Sosnowej 5a,w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2016 r. (WZP/38/2014)
5. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11, w okresie od 1 lipca 2014 do 31 grudnia 2016 r. (WZP/59/2014)

Gmina Goleniów

1. Bożonarodzeniowa pomoc świąteczna dla najuboższych (1439/2014)

Gmina Nowogard

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i nisko uposażonych - Kolonie CARITAS 2014 (WRLFKiS 19/2014)
2. Festyn Rodzinny „Od Seniora do Juniora” (WRLFKiS 20/2014)

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl