Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Punkt Przedszkolny "Arka Noego"

Punkt Przedszkolny „Arka Noego” przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 17.00.

Działalnośc Punktu obejmuje:

  • pobyt i opiekę nad dzieckiem
  • opiekę logopedy
  • rytmikę
  • zajęcia z piłką
  • język angielski

 

Opłata za wyżywienie wynosi 6.50 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

Podpisane śniadanie dziecko przynosi codziennie rano do przedszkola. Każde dziecko w przedszkolu ma obuwie zmienne i worek z ubraniem zapasowym. Ubiór powinien być dopasowany do warunków atmosferycznych w danym dniu, bo przewidziane są częste wyjścia do Parku Żeromskiego, na plac zabaw, na spacer np. na Wały Chrobrego.

W ciągu każdego dnia realizowane są 5- godzinne zajęcia zgodnie z podstawą programową dla każdego przedziału wiekowego dzieci.

Jeżeli dziecko będzie leżakować musi mieć swoją poduszkę i kocyk.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 400 zł miesięcznie. Punkt działa od 1 września do 31 sierpnia.

Przy zapisaniu dziecka należy opłacić dodatkowo zakup podręczników i wyprawki plastycznej oraz ubezpieczenie dziecka.

 

Godziny
od … do

Zajęcia

7.00 – 8.30

·        schodzenie się dzieci

·        zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe

·        ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe rozwijające sprawność ruchową, wzmacniające układ oddechowy, krążenia, kształtujące pozytywną motywację do zabaw i uprawiania sportu

8.30 – 8.45

·        powitanie w kręgu

8.45 – 9.00

·        przygotowanie do śniadania – czynności sanitarno – higieniczne, śniadanie

9.00 – 10.00

·        zajęcia dodatkowe

10.00 – 10.30

·        realizacja zadań edukacyjnych według zatwierdzonych programów. Edukacja językowa, matematyczna, przyrodnicza, aktywność ruchowa, plastyczno – techniczna, manualna, muzyczna, zabawy integrujące grupę, zajęcia wspierające rozwój emocjonalno – społeczny, twórczy i manipulacyjny dziecka

10.30 – 11.00

·        przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze – czynności higieniczno – sanitarne, ubieranie się

11.00 – 12.00

·        wyjście do parku, na spacer, na plac zabaw

12.00 – 12.30

·        powrót, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do obiadu

·        obiad

12.30 – 13.00

·        mycie zębów

13.00 – 14.00

·        odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia relaksacyjne

14.00 – 14.30

·        praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

14.30 – 15.00

·        zupa i podwieczorek

15.00 – 17.00

·        zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, swobodne

·        czynności porządkowe

·        rozchodzenie się dzieci

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl