Świetlica dla dzieci

Przy ul. Jana Pawła II 2 w Nowogardzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prowadzi Świetlicę Środowiskową przy Parafii Świętego Rafała Kalinowskiego. Odbywają się tam różnorodne i interesujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 20 dzieci z Gminy Nowogard.

Zajęcia zapewniają uczestnikom opiekę po lekcjach w szkole, pomoc w odrabianiu zadań domowych, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także wspólne, ciekawe działania i praktyki religijne wychowanków i opiekunów.

Uczestnicy mają zapewniony gorący napój i ciepły posiłek.

Świetlica funkcjonuje również w okresie wakacyjnym w godzinach przedpołudniowych.

Gmina Nowogard (www.nowogard.pl) przekazała dofinansowanie w kwocie 15 000 zł na zadanie ,,Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci w Nowogardzie szczególnie z rodzin w trudnej sytuacji życiowej''. Umowa Nr RLFKiS.271.34.2019.UB  z dnia 09.04.2019 r. Termin realizacji zadania od dnia 09.04.2019 do dnia 31.12.2019 r.

 

Ponadto Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otrzymał dofinansowanie z gminy Nowogard w 2019 roku na realizacje zadań publicznych :

- ,, Festyn Rodzinny ,,Od Seniora do Juniora'' - dofinansowanie 1 600 zł - umowa Nr RLFKiS.271.43.2019.UB z dnia 09.04.2019r

- ,, Książka i Ja -z kulturą na Ty'' - dofinansowanie 1 400 zł - umowa Nr RLFKiS.271.40.2019.UB z dnia 09.04.2019r

- ,, Zajęcia EkoEdukacyjne ,, Z ekologią roślin i zwierząt na co dzień'' - dofinansowanie 1 400 zł - umowa Nr RLFKiS.271.38.2019.UB z dnia 09.04.2019r

- Zajęcia rytmiczno-taneczne ,, W pełni życia w pełni sił'' - dofinansowanie 1 000 zł - umowa Nr RLFKiS.271.35.2019.UB z dnia 09.04.2019r

Łączne dofinansowanie z Gminy Nowogard w 2019 roku na realizację zadań publicznych dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wynosi 20 400 zł.

Zadania są realizowane na terenie Gminy Nowogard  na bazie  Ośrodka Wspierania Rodziny w Błotnie - Parafia Sikorki.

Zainstaluj aplikację Caritas