Paczki i posiłki dla seniorów od Caritas i GAZ-SYSTEM

20 sierpnia 2021

Ze wsparcia w postaci paczek skorzystały następujące miejscowości: Dolice, Gryfice, Gryfino, Kania, Karnice, Kolin, Lubicz, Osina, Rewal. Pomocą w formie obiadów objęto potrzebujących z Goleniowa, Nowogardu, Pełczyc, Pyrzyc, Stargardu.

O programie:

Caritas Polska w partnerstwie z GAZ-SYSTEM rozpoczęła  nową odsłonę programu #PomocDlaSeniora. Polega ona na dystrybucji paczek zawierających m. in. bony zakupowe, a także posiłków dla najbardziej potrzebujących osób starszych. Wsparciem, poprzez parafie w różnych rejonach Polski, zostało objętych łącznie 1,6 tys. osób.

Pomoc przeznaczona jest dla osób w wieku 60+, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, braku samodzielności, niepełnosprawności. Objęła mieszkańców 64 gmin w 10 województwach, w których GAZ-SYSTEM eksploatuje istniejącą sieć gazową i realizuje inwestycje. Na realizację programu spółka przeznaczyła ponad pół miliona złotych.

 – W ostatnich dwóch latach wiele osób starszych samotnie zmagało się z pandemią, więc podjęliśmy decyzję o skierowaniu naszej pomocy do seniorów, mieszkających na terenach, gdzie działa GAZ-SYSTEM. Bezpłatne posiłki, bony żywieniowe oraz Koperta Życia mają za zadanie pomóc w najtrudniejszych chwilach. Współpraca z Caritas przy rozdziale tej pomocy dla najbardziej potrzebujących jest dla nas bardzo cenna – powiedział  Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

Seniorzy to grupa, którą otaczamy szczególną troską, nie tylko w czasie pandemii. Dla osób starszych, często schorowanych, w wielu przypadkach pomoc jest po prostu niezbędna. Bardzo się cieszę, że spółka GAZ-SYSTEM okazała tak wielką wrażliwość na ich potrzeby i dziękuję za współpracę przy realizacji tego projektu – podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Podopieczni Caritas otrzymali wsparcie w postaci paczek zawierających m. in. bony zakupowe, bądź wydawanych przez trzy miesiące bezpłatnych, dwudaniowych posiłków.

Uczestników projektu wskazały Caritas diecezjalne, otaczające na co dzień opieką seniorów, m. in. za pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas – wyjaśnia Monika Figiel, koordynatorka projektów senioralnych w Caritas Polska. – Są to seniorzy w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, a w przypadku osób wytypowanych do korzystania z obiadów – mający trudności z samodzielnym przygotowaniem ciepłego posiłku.

Dystrybucja posiłków i paczek prowadzona była za pośrednictwem 10 diecezjalnych placówek Caritas i parafii. W projekcie wzięły udział ośrodki Caritas z Gdańska, Przemyśla, Szczecina, Opola, Sosnowca, Torunia, Zielonej Góry, Ełku, Łomży, a także Caritas Polska, która włączyła do niego grupę seniorów z Warszawy.

Co jest w Paczce Życia?

W ramach projektu 800 seniorów otrzymało Paczkę Życia zawierającą:

  • bony zakupowe o wartości 100 zł (do zrealizowania w popularnych sklepach spożywczych, AGD, RTV i innych);
  • Kopertę Życia Caritas z kartą informacyjną, która po wpisaniu danych na temat stanu zdrowia seniora i umieszczeniu w dostępnym miejscu (np. w lodówce) może pomóc służbom medycznym w przypadku nagłej interwencji;
  • środki ochrony osobistej (maseczki, żel antybakteryjny).

Wszystko to znalazło się w pudełku, które seniorzy będą mogli wykorzystać do przechowywania pamiątek.

Kolejnych 800 osób przez trzy miesiące, dwa razy w tygodniu, korzystało z ciepłych, dwudaniowych posiłków, dowożonych do domu. Seniorzy otrzymujący posiłki dostali również Kopertę Życia Caritas, żel antywirusowy do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowe.

Link do filmu: paczki i posiłki dla seniorów


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas