Wielkopostny dzień skupienia Caritas 2020

9 marca 2020

Kolejny raz rozpoczęliśmy Wielki Post dniami skupienia. Pierwszy z tych dni (28 lutego) był dedykowany pracownikom Caritas. Drugi (29 lutego) wszystkim chętnym wolontariuszom.

Serdecznie dziękujemy ks. dr. hab. Jarosławowi Nowaszczukowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego, za poprowadzenie nabożeństw, konferencji i wygłoszenie homilii dających szanse pogłębienia osobistej relacji z Panem Bogiem i bliźnimi.

Podziękowania należy skierować do prawie setki wolontariuszy, którzy przybyli z wielu parafii naszej diecezji, aby wspólnie się modlić na rozpoczęcie szczególnego czasu jakim z pewnością jest dla każdego świadomego katolika Wielki Post.

Życzymy wszystkim ludziom dobrej woli, aby czas Wielkiego Postu był autentycznie owocny w jałmużnę, modlitwę i post - trzy sposoby korzystne dla wzrostu duchowego, jakie podaje Jezus Chrystus.


Zobacz wszystkie zdjęcia

Zainstaluj aplikację Caritas