Wybór oferty w postępowaniu Zapytanie ofertowe 1/BUL/2018

7 listopada 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu  na  działkach  nr 8/14 i 13/1 położonych w obrębie nr 1086 miasta Szczecina przy ul. Bulwar Gdański 31
wybrała ofertę firmy:
PETRUS Maciej Piotrowski Usługi Geologiczne
71-106 Szczecin, ul. ks. S. Kozierowskiego 30
Cena ofertowa:  7.380,00  zł

Zainstaluj aplikację Caritas