Wybór oferty w postępowaniu Zapytanie ofertowe 4/2018

8 czerwca 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w trybie zapytania ofertowego na zadanie: Usługi społeczne w ramach projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” -  zapytanie ofertowe nr 4/2018, publikacja zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 15.05.2018 wybrała ofertę firmy: MEDICAS Anna Krawiec,  Police, ul. Korczaka 20/1 Cena ofertowa: 91 886,60 zł Projekt „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Ponowne zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych, tabletów i drukarki

27 marca 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych, tabletów i drukarki w ramach projektu: "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Zmiany w zapytaniu ofertowym na dostawę komputerów przenośnych, tabletów i drukarki, z dnia 16.03

21 marca 2018

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym zostały dokonane zmiany. Aktualne zapytanie ofertowe znajduje się poniżej.

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych, tabletów i drukarki

16 marca 2018

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaprasza Wykonawców do składania ofert na dostawę komputerów przenośnych, tabletów i drukarki w ramach projektu: "Dobre wsparcie - system lokalnych usług społecznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2017

5 września 2017

Zapytania ofertowe

Wspieranie szkół i placówek w zakresie interwencji kryzysowej

3 sierpnia 2017

Zapytanie ofertowe - ewaluacja realizacji zadania

[1]      «      1   |   2   |   3      »      [3]

Zainstaluj aplikację Caritas