Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

SCHRONISKO UL. RACIBORA

   UL. RACIBORA 62,
  71-631 SZCZECIN
  TEL. 91 453 93 50

Schronisko Caritas dla bezdomnych mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Racibora 62 w Szczecinie dysponuje 25 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych z gminy miasta Szczecin. Posiada 6 pokoi wieloosobowych oraz świetlicę przeznaczoną dla mieszkańców.

Po przyjęciu osoby do schroniska i zapewnieniu jej podstawowej pomocy (zaopatrzenie w środki higieny osobistej, odzież, zapewnienie wyżywienia) pracownicy przeprowadzają wywiad w celu ustalenia dalszych kierunków i możliwości pomocy. Wspólnie z podopiecznym staramy się określić najważniejsze potrzeby i odpowiednie dla danej osoby działania pomocowe. Namawiamy mieszkańców do wyrobienia dokumentów, zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, przeprowadzenia badań lekarskich itp. Kierujemy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w celu uzyskania przez osobę pomocy finansowej lub innej, kompleksowej opieki. Prowadzone są rozmowy motywujące mieszkańców do trzeźwego życia, podjęcia pracy zarobkowej, pojednania się z rodziną, uregulowania spraw z Wymiarem Sprawiedliwości. Nasi mieszkańcy mogą korzystać z konsultacji i terapii prowadzonej przez terapeutę uzależnień, który prowadzi zajęcia terapeutyczne na terenie schroniska. Raz w tygodniu w Schronisku dyżury pełni także lekarz psychiatra, który służy konsultacją i poradą, a osoby wymagające dalszego leczenia kieruje do poradni lub szpitala.

Nasi mieszkańcy mają także możliwość włączenia się w pomoc na rzecz Schroniska poprzez wykonywanie różnych prac związanych z jego codziennym funkcjonowaniem, jak przebieranie i obieranie warzyw, zmywanie naczyń, drobne prace remontowe. Nasze Schronisko ciągle remontujemy, modernizujemy i wyposażamy. Bardzo wiele z prac remontowo-malarskich wykonywanych jest właśnie przez mieszkańców Schroniska. Kilka do kilkunastu osób zatrudnianych jest do różnych prac w ramach projektu prac społecznie użytecznych, organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.

Schronisko dysponuje także świetlicą przeznaczoną dla mieszkańców, gdzie mogą oni oglądać telewizję, czytać prasę i książki, grać w szachy itp. Podopieczni mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Odwiedza nas ksiądz, który służy rozmową i poradami, zapewnia możliwość Spowiedzi Św., chorzy mogą skorzystać także z innych sakramentów. Organizowane są także rekolekcje, które odbywają się w schronisku, w Sanktuarium w Rokitnie koło Gorzowa Wlkp. lub innych miejscach.

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl