Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Przejdź do strony głównej Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

SCHRONISKO UL. STRZAŁOWSKA

71-730 Szczecin ul. Strzałowska 24, tel./fax. 914214921
e-mail: csc.szczecin@gmail.com

Schronisko Centrum Socjalnego Caritas dla bezdomnych mężczyzn mieści się przy ul. Strzałowskiej 24 w Szczecinie. W budynku znajduję się również biuro główne Centrum. Placówka dysponuje 40 miejscami noclegowymi. Przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn z gminy miasta Szczecin, będących osobami starszymi i schorowanymi. Schronisko dysponuje 6 pokojami wieloosobowymi. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się na podstawie skierowania z MOPR-u.

Po przyjęciu osoby do schroniska i zapewnieniu jej podstawowej pomocy (zaopatrzenie w środki higieny osobistej, odzież, zapewnienie wyżywienia) pracownicy przeprowadzają wywiad w celu ustalenia dalszych kierunków i możliwości pomocy. Wspólnie z podopiecznym staramy się określić najważniejsze potrzeby i odpowiednie dla danej osoby działania pomocowe.Zachęcamy mieszkańców do wyrobienia dokumentów, zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, przeprowadzenia badań lekarskich itp. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia osobie pomoy finansową w postaci zasiłków celowych i stałych. Prowadzone są rozmowy motywujące mieszkańców do podjecia terapii uzależnień, pracy zarobkowej, pojednania się z rodziną, uregulowania spraw z Wymiarem Sprawiedliwości. Raz w tygodniu w Schronisku dyżury pełni także lekarz psychiatra, który służy konsultacją i poradą, a osoby wymagające dalszego leczenia kieruje do poradni lub szpitala.

Nasi mieszkańcy mają także możliwość włączenia się w pomoc na rzecz Schroniska poprzez wykonywanie różnych prac związanych z jego codziennym funkcjonowaniem, jak przebieranie i obieranie warzyw, zmywanie naczyń, drobne prace remontowe. Niektórzy zatrudniani są w ramach projektu prac społecznie użytecznych i robót publicznych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie.

GODZINY PRACY BIURA CSC:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 8.00-15.30,

DOJAZD:

  • Autobus 58 i 59 z pl. Rodła, wysiąść na przystanku GROCHOWA
  • Tramwaj nr 6, wysiąść na przystanku ZAJEZDNIA GOLĘCIN i podejść pod górkę lub 2 przystanki autobusem 59 z pętli

Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej

ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

tel. 91 487 49 05
tel./fax 91 487 33 24

szczecin@caritas.pl

Realizacja: MadeNet.pl